Project Description

Agent Celny


Agent celny organizuje dla swojego klienta, procedury przywozu i wywozu towarów oraz reprezentuje swoją firmę w urzędach celnych. Pośredniczy między podmiotem dokonującym obrotu towarowego z zagranicą a władzami urzędu celnego w wykonywaniu czynności niezbędnych do odprawy celnej. W szczególności dba o zgodność wszystkich dokumentów potrzebnych do odprawy celnej z obowiązującymi przepisami.
Istotna dla tego zawodu jest bardzo dobra znajomość przepisów celnych obowiązujących w Polce oraz w krajach Unii Europejskiej.
Atutem w pracy agenta celnego jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.


Agent celny, może być zatrudniany przez prywatne firmy lub też oferować swoje usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Agent celny może zostać zatrudniony przez firmy zajmujące się logistyką, spedycją czy świadczeniem usług kurierskich.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– podstawy prawa
– regulacje prawne dotyczące obrotu towarowego
– taryfikacja
– zasady przygotowywania dokumentacji celnej
– transport i spedycja
– wykorzystanie komputera w pracy agenta celnego
– marketing i obsługa klienta
– język angielski

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top