Project Description

Archiwizacja dokumentów

Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
– Podstawowe przepisy prawa polskiego
– Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji
– Organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt
– Tworzenie organizacji archiwizowania dokumentów
– Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt poszczególnych kategorii archiwalnych
– Archiwizowanie dokumentów
– Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej
– Zasady udostępniania dokumentacji z archiwum
– Brakowanie dokumentów
– Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji organizacjiArchiwizowanie dokumentów

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top