Project Description

Asystentka stomatologiczna


Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, ale też cieszy się dużym powodzeniem na polskim rynku pracy. W naszym kraju rozwija się on dosyć dynamicznie, głównie kształcenie w tym zawodzie. Gabinety stomatologiczne coraz częściej zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia i profilaktyki stomatologicznej. Asystentki stomatologiczne mogą być zatrudniane w państwowych i prywatnych gabinetach dentystycznych, poradniach świadczących usługi stomatologiczne, prywatnych centrach specjalistycznych, dyplomowane asystentki mogą też podejmować pracę w formie umowy o pracę oraz zarejestrować własną działalność gospodarczą, co daje większą samodzielność i współpracować z jednym lekarzem lub współpracować z kilkoma jednocześnie.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.


Perspektywy zatrudnienia: gabinety dentystyczne prywatne i publiczne, poradnie i kliniki dentystyczne.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
– Charakteryzowanie psychofizycznych podstaw budowy człowieka, pierwsza pomoc
– Wprowadzenie do stomatologii klinicznej
– Wprowadzenie do zawodu asystentki stomatologicznej
– Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Asystentka stomatologiczna

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
piątek, sobota, niedziela

Kwalifikacje:
K.1. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Back to Top