Project Description

Coaching w zarządzaniu

Cele kursu:

Biorąc udział w szkoleniu Coaching w Zarządzaniu pogłębisz i poszerzysz swoją wiedzę na temat:

zastosowania coachingu w zarządzaniu,
roli liderki, cech liderki oraz możliwego wpływu liderki poprzez coaching na rozwój pracowników i organizacji,
modelu sesji coachingowej.

W trakcie szkolenia nabędziesz, przećwiczysz i rozwiniesz swoje umiejętności:

budowania wizji i wizerunku kobiety jako lidera i coacha,
planowania codziennych działań wspierających wizerunek kobiety jako lidera i coacha,
prowadzenia sesji coachingowych z pracownikami,
adekwatnego stosowania technik coachingowych,
rozpoczynania i kończenia sesji coachingowej.

Szkolenie służy również zmianie postaw, to szkolenie pobudzi w Tobie:

motywację do stosowania coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pracowników i organizacji,
postawę otwartości wobec stosowanych technik coachingowych.

Program kursu:

KOBIETA LIDER W BIZNESIE W ROLI COACHA

– Cechy kobiety lidera i coacha – tworzenie wizji siebie
– Kim jestem jako lider i coach? – role kobiety lidera i coacha
– Adekwatne działania i zarządzanie czasem w budowaniu tożsamości lidera i coacha
– Rola skutecznego planowania w budowaniu swojej tożsamości jako lidera i coacha w organizacji
– Wartości i przekonania lidera jako coacha – modelowanie przyszłości firmy

STUDIA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE – TECHNIKI STOSOWANE W COACHINGU

– Motywowanie poprzez coaching – technika: “Gdyby … to”
– Efektywna komunikacja – technika: “Analiza pola sił”
– Rozwój umiejętności zarządzania czasem w pracy – model: “GROW w coachingu”
– Doskonalenie umiejętności interpersonalnych – technika: “Mucha na ścianie”
– Formułowanie celów krótkoterminowych – technika mapy myśli

DOSKONALENIE KOMPETENCJI POPRZEZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – COACHING W PRAKTYCE

– Technika “Lista umiejętności” w doskonaleniu kompetencji
– Technika “Najlepszy na świecie” w umacnianiu i doskonaleniu kompetencji.
– Technika “Drabina” w rozpoczynaniu sesji coachingowej na temat doskonalenia kompetencji
– Technika “Wyłączonych zbiorów” w coachingu nastawionym na rozwój potencjału pracownika

ZASTOSOWANIE TECHNIK COACHINGOWYCH W MODELU SESJI COACHINGOWEJ

– Model sesji coachingowej
– Pytania w coachingu: rodzaje pytań, metafory w coachingu, zastosowanie krótkich historii
– Przeprowadzenie krótkich sesji coachingowych przez uczestniczki szkolenia

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top