Project Description

Coaching

Adresaci:

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, którzy pracując z podwładnymi udzielają im wsparcia w trakcie realizowanych zadań, służą im pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, motywują ich do działań prowadzących do realizacji zaplanowanych celów.

Cele kursu:

1. Rozwijanie umiejętności motywowania zespołu do aktywnej sprzedaży
2. Nauczenie udzialania konstruktywnego feedbacku i prowadzenia coachingu
3. Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu podwładnych
4. Poznanie zasad identyfikowania czynników obniżających motywację podwładnych i podejmowania skutecznych działań zaradczych, w celu tworzenia motywującej atmosfery w pracy.

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Etapy procesu aktywnej sprzedaży produktu – rola kierownika w procesie sprzedaży: zadania handlowca i kierownika w zakresie pozyskiwania i utrzymania Klienta, etap otwarcia kontaktu z Klientem – budowanie zaufania do handlowca, etap badania i kreowania potrzeb, prezentacja oferty językiem korzyści, odpieranie zastrzeżeń, finalizowanie spotkania
– Planowanie sprzedaży i działań sprzedażowych w celu realizacji założonych planów sprzedaży – metodyka planowania, rozwiązywanie typowych problemów związanych z planowaniem sprzedaży, ćwiczenia
– Planowanie okresowych spotkań indywidualnych i zespołowych – prowadzenie regularnych spotkań weryfikujących z zespołem w celu osiągnięcia wysokiej efektywności działań sprzedażowych, rozwiązywanie problemów związanych z efektywnym działaniem handlowców, ćwiczenia
– Zawieranie kontaktu z podwładnym – prezcyzowanie celu, planowanie działań wspierających pracę handlowca, analiza działań handlowca, udzielanie konstruktywnego feedbacku – coaching w procesie osiągania wyników sprzedażowych
– Indywidualny plan działania – kierowanie rozwojem podwładnych w zakresie umiejętności sprzedażowych
– Jak być dla ludzi liderem, mentorem, coachem

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top