Project Description

Doskonalenie umiejętności menadzerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Style działania menedżera
– Wywieranie wpływu na ludzi
– Budowanie autorytetu
– Kompetencja menedżera – motywowanie
– Indywidualne podejście do pracownika
– „Demotywatory”
– Delegowanie zadań
– Kompetencje menedżera
– Rola i miejsce rozmów oceniających w relacji menedżer – pracownik.
– Udzielanie pochwał – zasady. Udzielanie krytyki – zasady.
– Indywidualne podsumowania: moje mocne i słabe strony jako menedżera.

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top