Project Description

Technik elektronik


Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację prace placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
2) Eksploatacja urządzeń elektronicznych


Perspektywy zatrudnienia: Elektroniczne zakłady produkcyjne i naprawcze, serwis urządzeń elektronicznych, techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy
– PDC- podstawy działalności gospodarczej
– JOZ-język obcy zawodowy
– KPS- podstawy komunikacji społecznej
– OMZ-organizacja pracy zespołu
– technologia i materiałoznawstwo elektryczne
– elektrotechnika
– elektronika
– pomiary elektryczne i elektroniczne
– instalowanie urządzeń elektronicznych
– konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
– użytkowanie urządzeń elektronicznych
– obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Tytuł zawodowy:
Technik elektronik

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Back to Top