Project Description

Technik florysta


W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, jak wskazują dane statystyczne, wzrasta poziom zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych. Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.


Perspektywy zatrudnienia: kwiaciarnie, firmy dekoracyjne, firmy specjalizujące się w aranżacjach wnętrz i ogrodów. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
– Kompozycje florystyczne
– Język obcy we florystyce
– Kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego
– Przedsiębiorstwo florystyczne
– Wykonywanie kompozycji florystycznych
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik florysta

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Back to Top