Project Description

Technik handlowiec


Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.


Perspektywy zatrudnienia: najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego Możesz też znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

(BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie : technik handlowiec
– Prowadzenie sprzedaży
-Prowadzenie działalności handlowej

Tytuł zawodowy:
Technik handlowiec

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Prowadzenie sprzedaży
K2: Prowadzenie działalności handlowej

Back to Top