Project Description

Technik hotelarstwa


Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.


Perspektywy zatrudnienia: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

(BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
(OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa
– Planowanie i realizacja usług w recepcji
– Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Tytuł zawodowy:
Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1 : Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Back to Top