Project Description

Technik informatyk


Pomimo stosunkowo dużego bezrobocia w Polsce i oznak globalnego spowolnienia gospodarczego, wielu polskich pracodawców specjalizujących się w oprogramowaniu i w sprzęcie, planowało zatrudnić fachowców z branży informatycznej. Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często
osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej. Kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.


Perspektywy zatrudnienia:wyspecjalizowane firmy informatyczne i programistyczne, Działy informatyczne w przedsiębiorstwach, punkty serwisowe, sklepy komputerowe, producenci komputerów. Absolwent może założyć także własną działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości
– Systemy operacyjne
– Urządzenia techniki komputerowej
– Sieci komputerowe
– Witryny i aplikacje internetowe
– Systemy baz danych
– Działalność gospodarcza w branży informatycznej
– Język angielski zawodowy w branży informatycznej
– Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
– Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
– Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
– Administracja bazami danych
– Programowanie aplikacji internetowych
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik informatyk

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K.2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K.3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Back to Top