Project Description

Instruktor terapii uzależnień


Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie. Pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego. Bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu. Instruktor terapii uzależnień pomaga lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych. Prowadzi rozmowy indywidualne, wspierające leczenie uzależnionych pacjentów, wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań i zakupu substancji uzależniających, tzw. work street.


W poradniach, szpitalach i ośrodkach dla osób uzależnionych, izbach wytrzeźwień. Ponadto osoba zajmująca się terapią uzależnień może liczyć na zatrudnienie w hospicjach, fundacjach oraz instytucjach pozarządowych.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień
– psychologia ogólna
– psychologia kliniczna
– kierunki psychoterapii
– profilaktyka uzależnień
– terapia uzależnień
– elementy socjologii
– komunikacja interpersonalna
– etyka zawodu

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top