Project Description

Kobieta jako lider w biznesie

Cele kursu:

Biorąc udział w szkoleniu wykształcisz w sobie wiele przydatnych umiejętności:

• nauczysz się jak przemieniać słabe strony kobiety przywódcy w silne,
• udoskonalisz umiejętność tworzenia wizji i wyznaczania celów w samorozwoju przywódcy,
• przećwiczysz wyrażanie swoich wartości i swojej autentyczności w przywódczych zachowaniach,
• udoskonalisz umiejętność automotywacji i zaangażowania,
• wzmocnisz umiejętności mentalno – wyobrażeniowe w budowaniu swojej mocy,
• nabędziesz umiejętność pracy z archetypami we wzmacnianiu mocy i wpływu kobiety przywódcy,
• nauczysz się pracy z metaforą w wyrażaniu siebie,
• zaplanujesz, jako przywódca i liderka, swoje działania i inicjatywy na najbliższe 6 miesięcy.

Uczestniczki naszego szkolenia będą miały również niepowtarzalną okazję do:

• pogłębienia wiedzy na temat cech, wartości i kompetencji kobiety jako przywódcy,
• poszerzenia wiedzy na temat przykładowych kobiet przywódców we współczesnym świecie oraz prowadzonych przez nie projektów,
• poznania korzyści jakie przynosi działalność kobiety przywódcy w organizacjach,
• pogłębienia wiedzy o sposobach rozwijania siebie jak przywódcy,
• zdobycia wiedzy o roli i znaczeniu archetypów w przywództwie kobiet,
• poznania metodyki treningu mentalno – wyobrażeniowego.

Program kursu:

KOBIETA JAKO LIDER

– Cechy kobiety przywódcy
– Analiza portretów kobiet liderów na świecie
– Pięć błędów, które popełniają kobiety wg Faith Ralson – przemiana słabych stron w silne
– Profil kompetencji dojrzałej kobiety lidera
– Wpływ i znaczenie kobiety przywódcy w organizacji

WIZJA PRZYWÓDZTWA DLA KOBIET LIDERÓW

– Cele w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie
– Wartości w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie
– Role w przywództwie
– Ścieżka rozwoju kariery i przywództwa kobiet
– Moc, autentyczność i spójność czterech aspektów inteligencji w przywództwie kobiet

ARCHETYPY KOBIET PRZYWÓDCY (WG JUNGA, I INNYCH BADACZY)

– Męskie i żeńskie archetypy Junga
– Portrety archetypiczne kobiet przywódców w historii
– Cztery podstawowe archetypy kobiety przywódcy i lidera – analiza i wnioski dla współczesnej kobiety
– Pozostałe wspierające archetypy kobiety przywódcy i lidera
– Ćwiczenia rozwijające zrównoważony archetypiczny portret kobiety lidera i przywódcy
DOSKONALENIE CECH I WIZJI KOBIETY PRZYWÓDCY

– Wizualna mapa kobiety lidera
– Trening mentalno – wyobrażeniowy – moja wizja kobiety lidera
– Narzędzia wsparcia – techniki i metody automotywacji i zaangażowania ( self – empowerment)
– Rola otoczenia zewnętrznego kobiety lidera

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top