Project Description

Kosztorysant Budowlany


Kosztorysant to osoba, która wykonuje prace związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych. Stosunkowo niedawno zawód kosztorysanta budowlanego został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności. Do głównych zadań kosztorysanta należą: opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, wykonawczych, dodatkowych, na potrzeby kredytów bankowych. Sporządzanie kosztorysów i harmonogramów wszelkiego rodzaju robót budowlanych, instalacyjnych oraz remontowych. Sporządzanie kosztorysów szczegółowych na podstawie katalogów norm nakładów rzeczowych i własnych. Sporządzanie kosztorysów uproszczonych na podstawie ceny jednostkowej robót. Definiowanie grup materiałów i sprzętu w celu ustalenia z działem finansowo-księgowym wspólnych narzutów. Wykonywanie rozliczenia kosztów budowy (zaliczek, potrąceń, kaucji gwarancyjnych), bieżących kosztów inwestycji oraz sporządzanie bilansu płatności. Wystawianie protokołów odbioru i rozliczanie wykonanych prac.
Posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym przy sporządzaniu kosztorysów;


Kosztorysant może podjąć pracę w branżach min. budowlanych czy też geodezyjnych, np. w firmach realizujących roboty budowlane, w pracowniach i biurach projektowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą wykonując zlecone prace.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– budownictwo z technologią
– materiałoznawstwo
– podstawy ekonomiczne i prawne
– kosztorysowanie
– Obsługa programu Pro Norma
– Dokumentacja kosztorysowa

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top