Project Description

Księgowy


Księgowy – to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętą rachunkowości w przedsiębiorstwach państwowych jak i firmach prywatnych. Do zadań księgowego należy, min.: zorganizowanie swojej pracy zgodnie z zasadami rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawnymi i potrzebami przedsiębiorstwa. Dbanie o prawidłowe przechowywanie oraz prawidłowy obieg dokumentów finansowych. Ponadto, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, prowadzenie ewidencji kasowej oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa. A także ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i współpraca z dostawcami usług, kancelarią prawną, urzędami, biegłym rewidentem itp.
Księgowy w mniejszych przedsiębiorstwach zajmuje się przygotowywaniem dokumentów dla biura rachunkowego, które prowadzi księgowość firmy.


Zawód księgowego staje się coraz bardziej atrakcyjny. W chwili obecnej niemalże każda firma oraz przedsiębiorstwo zatrudnia księgowego. Osoba posiadająca taki tytuł może liczyć na zatrudnienie w banku, urzędach, instytucjach finansowych, czy też w biurze rachunkowycm.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– prawo pracy
– ubezpieczenia społeczne
– prawo podatkowe
– obsługa programów – kadrowo – płacowo – księgowych
– rachunkowość i analiza ekonomiczna
– technika biurowa

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top