Project Description

Księgowy

Program kursu:

Program kursu Księgowy:
1. Podstawy rachunkowości – zasady, funkcje, ustawa o rachunkowości,
2. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont,
3. Dokumentacja księgowa,
4. Elementy majątku jednostek gospodarczych oraz źródeł jego finansowania,
5. Ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz udokumentowanie w podatkowej księdze
przychodów i rozchodów,
6. Księgi rachunkowe – otwieranie, prowadzenie i zamykanie,
7. Identyfikacja podatków,
8. Obliczanie należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek,
ulg i zwolnień podatkowych,
9. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń,
10. Wynagrodzenie za pracę oraz rozliczenie składek ZUS,
11. Sporządzanie elementów sprawozdania finansowego – bilans, rachunek
zysków i strat,
12. Wynik finansowy,
13. Obsługa programu Symfonia,
14. Obsługa programu Insert – Gratyfikant,
15. Obsługa programu Płatnik.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top