Project Description

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Cele kursu:

Celem kursu zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

Dla kogo:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:
– ukończone 18 rok życia
– co najmniej średnie wykształcenie
Jeśli nie posiadasz:
– kwalifikacji pedagogicznych,
– nie jesteś instruktorem harcerstwa,
– nie posiadasz uprawnień przewodnika turystycznego lub przodownika,
– nie jesteś instruktorem turystyki kwalifikowanej
– nie posiadasz uprawnień pilota wycieczek

Ten kurs pozwoli na uzyskanie prawa kierowania wycieczkami lub imprezami szkolnym.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które jest zgodne z wytycznymi § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top