Project Description

Kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli

Cele kursu:

Uczestnicy uzyskują przygotowanie pedagogiczne zgodnie z par. 1 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50 poz. 400).

Dla kogo:

Nauczyciele czynni zawodowo bez przygotowania pedagogicznego teoretycznych przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnokształcących.

Zakończenie kursu:

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego absolwent otrzyma świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia MEN z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. nr 50, poz. 1537) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top