Project Description

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, motywacja
do czynności ratowniczych
– Podstawowe informacje o budowie i czynnościach organizmu
człowieka, zaburzenia w czynnościach życiowych
– Etapy udzielania pierwszej pomocy
– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO)
– Zasady udzielania pierwszej pomocy z ranami i złamaniami
– Omdlenia, zadławienia;
– Urazy i obrażenia głowy , tamowanie krwotokówzewnętrznych

Proces kształcenia oparty jest o:
a) opracowanie projektu szkolenia i zaprezentowanie go w ramach praktyki metodycznej na
zajęciach,
b) zajęcia wykładowe z ćwiczeniami praktycznym
c) uczestnictwo w warsztatach,

Wymagania wstępne dla uczestników
Kurs adresowany jest do osób, które chca uzyskać praktycze umiejętności w udzielaniui I pomocy przedmedycznej.
Kandydaci na kurs pozaszkolnych form kształcenia powinni posiadać co najmniej ukończone18 lat.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągnięcia
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania I pomocy przedmedyczej

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
b) aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach warsztatowych,

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top