Project Description

Pracownik administracyjno – biurowy

Program obejmuje następujące przedmioty:

I. Organizacja pracy biurowej /20 godz/
1. Podstawy działania biura.
2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.
3. Schemat organizacyjny.
4. Zadania sekretariatu.
5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.
6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.
7. Korespondencja biurowa.
8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.
9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .
10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.
11. Rozliczanie podróży służbowej.

II. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem /5 godz/
1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.
2. Warunki skuteczności informacji.
3. Przekazywanie informacji.

III. Zasady efektywnej komunikacji /5 godz/
1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi.
2. Umiejętności w zakresie komunikacji.
3. Sprawna komunikacja z klientem.
4. Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem.
5. Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

IV. Organizacja i zarządzanie /10 godz/
1. Zarządzanie czasem.
2. Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi.
3. Znaczenie sprawnej organizacji.
4. Zasady podziału pracy.
5. Określenie i weryfikacja celów działania.
6. Metody planowania i prowadzenia sekretariatu

V. Zagadnienia prawne /10 godz/

1. Podstawowe zasady prawa pracy,
2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
3. Czas pracy,
4. Obowiązki pracownika,
5. Obowiązki pracodawcy.

VI. Obsługa urządzeń biurowych i komputera /20 godz/
1. Obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy.
2. Podstawy obsługi komputera.
3. Przetwarzanie tekstów – MS Word.
4. Arkusze kalkulacyjne.
5. Bazy danych na przykładzie MS Access.
6. Internet.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top