Project Description

Kurs sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W ramach sporządzania kosztorysów:

1. rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania;
2. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
3. odbioru robót; korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
4. sporządzania przedmiaru i wykonywania obmiaru robót budowlanych;
5. ustalania założeń do kosztorysowania; sporządzania kosztorysów inwestorskich;
6. zamiennych i powykonawczych;
7. stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów.

W ramach przygotowania dokumentacji przetargowej:

1. przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
2. rozróżniania dokumentów przetargowych;
3. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
4. korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
5. przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6. przygotowania i dokumentowania dokumentacji przetargowej;
7. sporządzania oferty na roboty budowlane.

Rezultaty kursu:

1. Absolwent kursu będzie mógł wykonywać i nadzorować organizację zadań
2. zawodowych związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych.
3. Otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top