Project Description

Logistyk


Logistyk jest osobą odpowiedzialną za koordynację procesów logistycznych w firmie, poprzez zarządzanie planowaniem i przepływami surowców i produktów. Opracowywanie rozwiązań logistycznych pod kątem grupy produktów o krótkim okresie przydatności; Zajmuje się poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do produkcji oraz efektywności, prowadzącej do obniżania kosztów własnych i partnerów. Opracowuje procedury i warunki transportu i magazynowania produktów. Do zadań osoby zajmującej się logistyką należy również sporządzanie raportów, prowadzenie analiz rynku na którym działa firma oraz sektora spedycyjno – transportowego..


Specjalista ds. logistyki może znaleźć zatrudnienie w firmach logistycznych i spedycyjnych oraz w organizacjach zajmujących się szeroko pojętą produkcją.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– handel elektroniczny
– systemy informatyczne w handlu, dystrybucji i produkcji
– technologie informatyczne
– zarządzanie łańcuchami dostaw
– transport i spedycja
– koszty w logistyce
– zarządzanie zapasami i magazynowanie
– Transport i spedycja w ujęciu logistyczno – ekonomicznym
– centra logistyczne w Polsce
– Wybrane elementy z ekonomii i zarządzania

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Back to Top