Project Description

Technik masażysta


Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego i postawić na masaż sportowy. Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak także tuż przed startem i po nim. Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą sportowym. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. Jeśli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, uzdrowiska, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe, gabinety kosmetyczne oraz prowadząc własny gabinet masażu.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty nauczania teoretycznego:
– Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
– Język obcy w ochronie zdrowia
– Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
– Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
– Język migowy
– Teoretyczne podstawy masażu
– Anatomia z fizjologią
-Zarys fizjoterapii
-Zagadnienia kliniczne w masażu

Przedmioty nauczania praktycznego:
– Masaż
– Fizjoterapia
– Anatomia topograficzna

Tytuł zawodowy:
Technik masażysta

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
stacjonarny

Kwalifikacje:
K.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Back to Top