Project Description

Monter konstrukcji budowlanych


Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
4) zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.


Perspektywy zatrudnienia:Zatrudnienie w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji. Monter konstrukcji budowlanych pracuje m.in. przy montażu budynków i budowli, takich jak budynki mieszkalne, handlowe, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, mosty, dźwigi, kładki, wieże, słupy energetyczne, słupy radiostacji.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: monter konstrukcji budowlanych
– Montaż konstrukcji budowlanych

Tytuł zawodowy:
Monter konstrukcji budowlanych

Cykl kształcenia:
zaoczny (sobota, niedziela co 2 tygodnie)

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Montaż konstrukcji budowlanych

Back to Top