Project Description

Technik logistyk


Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych


Perspektywy zatrudnienia: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– (OMZ)- Organizacja pracy małych zespołów
– Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych
– Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
– Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
– Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
– Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
– Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
– Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
– Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Tytuł zawodowy:
Technik logistyk

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Back to Top