Project Description

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego


Obsługa wybranej grupy maszyn i urządzeń, w szczególności: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i przetworów mięsnych, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż oraz do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
2) wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
4) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego.


Perspektywy zatrudnienia:Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– (BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
– (PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
– (JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
– (KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie : operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Tytuł zawodowy:
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Cykl kształcenia:
zaoczny

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Back to Top