Project Description

Technik optyk


Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, zakładach optycznych – usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno – mechaniczno – elektronicznej i pomiarowej.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
2) wykonywania pomiarów oftalmicznych;
3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.


Perspektywy zatrudnienia: pracownie optyczne, salony optyczne, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Optyka
– Technologia
– Rysunek techniczny
– Elektrotechnika z elektroniką
– Informatyka
– Fizjologia oka i optometria
– Podstawy psychologii pracy
– Pracownia optyczna
– Pracownia optometryczna
– Pracownia salonu optycznego
– Specjalizacja
– Zarys wiedzy o gospodarce
– Podstawy przedsiębiorczości

Tytuł zawodowy:
Technik optyk

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
K.2. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Back to Top