Project Description

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Celem szkolenia jest usystematyzowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie nowelizacji przepisów m.in. z zakresu wymagań i obowiązków kierowców związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, przystosowania pojazdów do przewozu materiałów poszczególnych klas, załadunku, rozładunku i zabezpieczania materiałów niebezpiecznych

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Przepisy obowiązującego prawa.
– Omówienie przepisów krajowych oraz międzynarodowych
– Obowiązki uczestników przewozu
– Dodatkowe wymagania, które muszą spełniać załogi pojazdu.
– Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań.
– Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
– Dokumenty stosowane w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych
– Wyłączenia, czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne z uwzględnieniem przepisów szczególnych Umowy ADR.

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top