Project Description

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Program obejmuje następujące przedmioty:

1.) Zagadnienia ogólne w zakresie kosztorysowania.
Podstawy prawne kosztorysowania
Pojęcie definicji kosztorysowania
Rola dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym

2.) Metody sporządzania oraz rodzaje kosztorysów.
Kosztorys inwestorski
Kosztorys ofertowy
Kosztorys dodatkowy
Kosztorys powykonawczy

3.) Sposoby kalkulacji kosztorysowej.
Kalkulacja szczegółowa
Kalkulacja uproszczona

4.) Pojęcie i definicja przedmiaru i obmiaru robót.
Poszczególne etapy sporządzania pozycji branży budowlanej
Kolejność sporządzania pozycji branży instalacyjnej
Etapy sporządzania pozycji branży drogowej

5.) Elementy składowe dokumentacji kosztorysowej.
Strona tytułowa
Charakterystyka obiektu
Przedmiar
Kosztorys
Tabela elementów scalonych

6.) Ogólne informacje o programie.
Zastosowanie programu w etapie kosztorysowania
Tworzenie nowego kosztorysu

7.) Zapoznanie się praktyczne z możliwościami technicznymi programu.
Katalogi KNR
Dodawanie/ usuwanie działów
Dodawanie/ usuwanie pozycji
Tworzenie własnych katalogów
Wykorzystanie bazy cenowej
Przenoszenie pozycji między działami
Sposoby zapisywania dokumentacji
Forma oraz wykonanie wydruku

8.) Warsztaty praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania kosztorysu.

9.) Ogólny zarys zamówień publicznych.

10.) Wykonanie dokumentacji według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Sporządzanie oświadczeń wymaganych w obszarze działania zamówień publicznych
Przygotowanie danych szczegółowych firmy do postępowania przetargowego

11.) Praktyczne zajęcia w zakresie tworzenia dokumentacji.

Skontaktuj się z nami

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Szkolenia dla firm

Organizujemy również szkolenia dla firm i instytucji

Nasze szkolenia

Back to Top