Project Description

Technik rachunkowości


Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że współczesny rynek pracy poszukują wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę, w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną firmę rachunkową


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzania analizy finansowej


Perspektywy zatrudnienia: biura rachunkowo – podatkowe, firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe, działy księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw. Technik rachunkowości może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości
– Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
– Język obcy w rachunkowości
– Rachunkowość finansowa
– Wynagrodzenia i podatki
– Biuro rachunkowe
– Dokumentacja biurowa
– Biuro wynagrodzeń i podatków
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik rachunkowości

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Prowadzenie rachunkowości
K.2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Back to Top