Project Description

Ślusarz


Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych . Prace ślusarskie nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę ślusarz odpowiada za materiał, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


Perspektywy zatrudnienia: Zatrudnienie w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

(BHP)-Bezpieczeństwo i higiena pracy
(PDG)-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(JOZ)-Język obcy ukierunkowany zawodowo
(KPS)- Kompetencje personalne i społeczne
– Przygotowanie do wykonywania prac ślusarskich
– Wykonywanie elementów maszyn i urządzeń
– Wykonywanie połączeń
– Naprawianie i konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
– Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Tytuł zawodowy:
Ślusarz

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K1: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Back to Top