Project Description

Technik Sterylizacji Medycznej


W medycynie do diagnozowania i leczenia zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia , ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu. Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być poddane procesowi dekontaminacji i osiągnąć odpowiednią czystość mikrobiologiczną. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, jednak ograniczenie ich liczby to zadania dla pracowników zajmujących się dekontaminacją. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom. Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.


Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych, podmioty świadczące usługi sterylizacji, m. in.: sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, pracownie mikrobiologii itp.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych
– Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
– Język migowy
– Język obcy zawodowy
– Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
– Technologia sterylizacji z elementami informatyki
– Wykonywanie dekontaminacji medycznej
– Udzielanie I-ej pomocy z elementami anatomii praktycznej
– Technologie informatyczne w ochronie zdrowia
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik sterylizacji medycznej

Cykl kształcenia:
1 rok – 2 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Back to Top