Project Description

dlakobiet

Program kursu:

 • Ekonomika i organizacja gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Dieta odchudzająca
 • Zabiegi kosmetyczne podczas diet
 • Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego
 • Rola, podział i źródła wybranych składników odżywczych
 • Biochemiczne podstawy żywienia
 • Technologia gastronomiczna
 • Odchudzanie a nasz organizm
 • Zalecane sposoby przyrządzania posiłków i łączenia produktów
 • Podstawy psychologii żywienia
Liczba godzin: 30Zapisz się

Cele szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu wykształcisz w sobie wiele przydatnych umiejętności:

• nauczysz się jak przemieniać słabe strony kobiety przywódcy w silne,
• udoskonalisz umiejętność tworzenia wizji i wyznaczania celów w samorozwoju przywódcy,
• przećwiczysz wyrażanie swoich wartości i swojej autentyczności w przywódczych zachowaniach,
• udoskonalisz umiejętność automotywacji i zaangażowania,
• wzmocnisz umiejętności mentalno – wyobrażeniowe w budowaniu swojej mocy,
• nabędziesz umiejętność pracy z archetypami we wzmacnianiu mocy i wpływu kobiety przywódcy,
• nauczysz się pracy z metaforą w wyrażaniu siebie,
• zaplanujesz, jako przywódca i liderka, swoje działania i inicjatywy na najbliższe 6 miesięcy.

Uczestniczki naszego szkolenia będą miały również niepowtarzalną okazję do:

• pogłębienia wiedzy na temat cech, wartości i kompetencji kobiety jako przywódcy,
• poszerzenia wiedzy na temat przykładowych kobiet przywódców we współczesnym świecie oraz prowadzonych przez nie projektów,
• poznania korzyści jakie przynosi działalność kobiety przywódcy w organizacjach,
• pogłębienia wiedzy o sposobach rozwijania siebie jak przywódcy,
• zdobycia wiedzy o roli i znaczeniu archetypów w przywództwie kobiet,
• poznania metodyki treningu mentalno – wyobrażeniowego.

Program kursu:

  KOBIETA JAKO LIDER

 • Cechy kobiety przywódcy
 • Analiza portretów kobiet liderów na świecie
 • Pięć błędów, które popełniają kobiety wg Faith Ralson – przemiana słabych stron w silne
 • Profil kompetencji dojrzałej kobiety lidera
 • Wpływ i znaczenie kobiety przywódcy w organizacji
 • WIZJA PRZYWÓDZTWA DLA KOBIET LIDERÓW

 • Cele w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie
 • Wartości w przywództwie – przykłady kobiet i ich projektów na świecie
 • Role w przywództwie
 • Ścieżka rozwoju kariery i przywództwa kobiet
 • Moc, autentyczność i spójność czterech aspektów inteligencji w przywództwie kobiet
 • ARCHETYPY KOBIET PRZYWÓDCY (WG JUNGA, I INNYCH BADACZY)

 • Męskie i żeńskie archetypy Junga
 • Portrety archetypiczne kobiet przywódców w historii
 • Cztery podstawowe archetypy kobiety przywódcy i lidera – analiza i wnioski dla współczesnej kobiety
 • Pozostałe wspierające archetypy kobiety przywódcy i lidera
 • Ćwiczenia rozwijające zrównoważony archetypiczny portret kobiety lidera i przywódcy
 • DOSKONALENIE CECH I WIZJI KOBIETY PRZYWÓDCY

 • Wizualna mapa kobiety lidera
 • Trening mentalno – wyobrażeniowy – moja wizja kobiety lidera
 • Narzędzia wsparcia – techniki i metody automotywacji i zaangażowania ( self – empowerment)
 • Rola otoczenia zewnętrznego kobiety lidera
Liczba godzin: 18Zapisz się

Cele szkolenia:

Po pierwsze, zrobimy wszystko aby przez 8 godzin skutecznie odstresować Cię!

Po drugie, biorąc udział w naszych warsztatach antystresowych zdobędziesz wiele przydatnych umiejętności, nauczysz się:

wykonywać proste (ale bardzo skuteczne) ćwiczenia oddechowe relaksujące i doenergetyzowujące,
wykonywać podstawowe mieszanki olejków eterycznych w różnych potrzebach ciała i umysłu,
ćwiczeń odciążających kręgosłup i usuwających napięcia z miednicy,
przyglądać swoim myślom, aby być świadomym ich wpływu na nasze emocje,
ćwiczeń relaksujących oraz energetyzujących.

Po trzecie, trakcie zajęć zdobędziesz również bardzo przydatną wiedzę:

poszerz swoją świadomość ciała,
pogłębisz wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania skutkom różnego rodzaju stresu,
poszerzysz wiedzę na temat wpływu diety i wody na witalność i usuwanie skutków stresu,
pogłębisz wiedzę na temat roli prostych technik automasażu i zastosowania olejków eterycznych w relaksacji i usuwaniu napięć w ciele.
Program szkolenia

Program kursu:

  STRES KOBIECY – DLACZEGO SIĘ SPINAMY I STRESUJEMY?

 • Stres pasywny i stres aktywny i jak im przeciwdziałać?
 • Stres oksydacyjny i jak go usuwać?
 • Wpływ stresu na mózg i układ nerwowy – jak się z nim pożegnać?
 • Wpływ stresu na mięśnie i szkielet – jak mu powiedzieć: Dość!
 • Mechanizmy powstawania napięć w ciele i umyśle
 • REFLEKSOLOGIA, AROMATERAPIA I DIETA W USUWANIU NAPIEĆ I SKUTKÓW STRESU

 • Nauka automasażu relaksacyjnego i dodającego energii
 • Pięć mieszanek aromaterapeutycznych w usuwaniu napięć i skutków stresu – nauka tworzenia mieszanek do masażu
 • Rola diety w utrzymaniu ciała wolnego od stresu
 • Rola wody w utrzymaniu wysokiego poziomu energii witalnej
 • ĆWICZENIA ODDECHOWE USUWAJĄCE NAPIĘCIA I SKUTKI STRESU

 • Nauka oddychania brzusznego
 • Odychanie równoważące
 • Oddech usuwający napięcia z brzucha
 • Nauka oddychania energetyzującego
 • ĆWICZENIA RELAKSUJĄCE

 • Ćwiczenia relaksujące kręgosłupa
 • Seria ćwiczeń relaksujących
 • Seria ćwiczeń doenergetyzowujących
 • Ćwiczenia relaksujące oczu
 • Ćwiczenia relaksujące obszar miednicy
 • Relaksacja z muzykoterapią
Liczba godzin: 8Zapisz się

Cele szkolenia:

Uczestnictwo na naszym szkoleniu to doskonała okazja do:

 • rozwinięcia umiejętność rozpoznawania zachowań asertywnych, agresywnych, pasywnych i manipulacyjnych
 • udoskonalenia umiejętność asertywnego wyrażania siebie w różnych sytuacjach
 • wzmocnienia poczucie własnej wartości, pewności siebie i szacunku dla samej siebie
 • rozwinięcia umiejętność rozpoznawania i obrony swoich praw osobistych i potrzeb
 • nauczenia się rozpoznawania swoich błędy i wybaczania sobie
 • Biorąc udział w szkoleniu zdobędziesz i poszerzysz swoją wiedzę:

 • z zakresu różnych sposobów asertywnego wyrażania siebie
 • na temat asertywnej komunikacji
 • na temat technik wspierających poczucie własnej wartości
 • dowiesz się jak rozpoznawać i dbać o swoje potrzeby
 • Program kursu:

   ASERTYWNOŚĆ I PRZYWÓDZTWO DLA KOBIET LIDERÓW

  • Zachowania asertywne, pasywne, agresywne i manipulacyjne – różnice i konsekwencje zachowań
  • Kobieta menadżer pasywna, agresywna, manipulująca i asertywna – przyczyny postaw i zachowań
  • Diagnoza – rozpoznawanie rodzajów postaw i zachowań u siebie i współpracowników: kwestionariusz asertywności
  • Korzyści wypływające z zachowań asertywnych w pracy i karierze zawodowej kobiety lidera
  • BUDOWANIE ASERTYWNEGO STYLU ZACHOWAŃ

  • Moje osobiste prawa – określanie przestrzeni psychicznej i emocjonalnej
  • Filary poczucia własnej wartości kobiety kluczem do zachowań asertywnych
  • Pewność siebie i odpowiedzialność za swoje zachowania i sposób komunikacji
  • Szacunek dla samej siebie i przejmowanie inicjatywy
  • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH – część 1

  • Asertywne wyrażanie niezadowolenia
  • Asertywne odmawianie
  • Asertywny monolog wewnętrzny
  • Asertywna konfrontacja przekonań
  • Asertywna obrona przed manipulacją
  • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH – część 2

  • Asertywna obrona przed atakiem werbalnym
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań
  • Asertywne wyrażanie krytyki
  • Asertywne wyrażanie i przyjmowanie pochwał i uznania
  Liczba godzin: 8Zapisz się

  Cele szkolenia:

  Biorąc udział w szkoleniu Coaching w Zarządzaniu pogłębisz i poszerzysz swoją wiedzę na temat:

  zastosowania coachingu w zarządzaniu,
  roli liderki, cech liderki oraz możliwego wpływu liderki poprzez coaching na rozwój pracowników i organizacji,
  modelu sesji coachingowej.

  W trakcie szkolenia nabędziesz, przećwiczysz i rozwiniesz swoje umiejętności:

  budowania wizji i wizerunku kobiety jako lidera i coacha,
  planowania codziennych działań wspierających wizerunek kobiety jako lidera i coacha,
  prowadzenia sesji coachingowych z pracownikami,
  adekwatnego stosowania technik coachingowych,
  rozpoczynania i kończenia sesji coachingowej.

  Szkolenie służy również zmianie postaw, to szkolenie pobudzi w Tobie:

  motywację do stosowania coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pracowników i organizacji,
  postawę otwartości wobec stosowanych technik coachingowych.

  Program kursu:

   KOBIETA LIDER W BIZNESIE W ROLI COACHA

  • Cechy kobiety lidera i coacha – tworzenie wizji siebie
  • Kim jestem jako lider i coach? – role kobiety lidera i coacha
  • Adekwatne działania i zarządzanie czasem w budowaniu tożsamości lidera i coacha
  • Rola skutecznego planowania w budowaniu swojej tożsamości jako lidera i coacha w organizacji
  • Wartości i przekonania lidera jako coacha – modelowanie przyszłości firmy
  • STUDIA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE – TECHNIKI STOSOWANE W COACHINGU

  • Motywowanie poprzez coaching – technika: „Gdyby … to”
  • Efektywna komunikacja – technika: „Analiza pola sił”
  • Rozwój umiejętności zarządzania czasem w pracy – model: „GROW w coachingu”
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych – technika: „Mucha na ścianie”
  • Formułowanie celów krótkoterminowych – technika mapy myśli
  • DOSKONALENIE KOMPETENCJI POPRZEZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI – COACHING W PRAKTYCE

  • Technika „Lista umiejętności” w doskonaleniu kompetencji
  • Technika „Najlepszy na świecie” w umacnianiu i doskonaleniu kompetencji.
  • Technika „Drabina” w rozpoczynaniu sesji coachingowej na temat doskonalenia kompetencji
  • Technika „Wyłączonych zbiorów” w coachingu nastawionym na rozwój potencjału pracownika
  • ZASTOSOWANIE TECHNIK COACHINGOWYCH W MODELU SESJI COACHINGOWEJ

  • Model sesji coachingowej
  • Pytania w coachingu: rodzaje pytań, metafory w coachingu, zastosowanie krótkich historii
  • Przeprowadzenie krótkich sesji coachingowych przez uczestniczki szkolenia
  Liczba godzin: 18Zapisz się

  Zobacz nasze kierunki!

  Sprawdź naszą szeroką ofertę kształcenia
  Nasze kierunki

  Back to Top