Tech. Żywienia i usług gastronomicznych

Project Description

Technik Sterylizacji Medycznej


Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Rozwija się sieć lokali gastronomicznych szybkiej obsługi. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa, niż w społeczeństwie zachodnim. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.


Perspektywy zatrudnienia: zakłady gastronomiczne, hotele, stołówki, firmy cateringowe, restauracje, własna działalność z zakresu usług gastronomicznych.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy techniki
– Technologia żywności
– Mikrobiologia żywności
– Analiza żywności
– Przepisy ruchu drogowego
– Podstawy ekonomii
– Marketing
– Zarządzanie firmą
– Przedmiot specjalizacyjny
– Zajęcia praktyczne
– Podstawy przedsiębiorczości
– Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Sporządzanie potraw i napojów
K.2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Back to Top