Project Description

Technik budownictwa


Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.


Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa budowlane, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Obiekty budowlane w środowisku
– Podstawy projektowania budowli
– Technologia wykonania elementów konstrukcyjnych budynków
– Roboty wykończeniowe i eksploatacja budynków
– Technologia izolacji cieplnych ścian
– Podstawy przedsiębiorczości

Tytuł zawodowy:
Technik budownictwa

Cykl kształcenia:

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Montaż konstrukcji budowlanych
K.2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
K.3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Back to Top