Project Description

Technik Pojazdów Samochodowych


Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.


Perspektywy zatrudnienia: zakłady naprawy pojazdów samochodowych, stacje obsługi i kontroli pojazdów, autoryzowane stacje obsługi samochodowej, zakłady diagnostyki samochodowej, warsztaty mechaniki pojazdowej, fabryki samochodów i części zamiennych, hurtownie, dealerzy samochodowi, komisy samochodowe, instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich częściami. Ciekawą możliwością jest również założenie własnej działalności z zakresu naprawy, diagnostyki i sprzedaży pojazdów.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości
– Podstawy konstrukcji maszyn
– Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
– Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
– Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
– Działalność gospodarcza w branży samochodowej
– Język obcy w branży samochodowej
– Techniki wytwarzania
– Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
– Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Back to Top