Project Description

Technik turystyki wiejskiej


Obszary wiejskie stanowią, wg GUS, ponad 93% ogólnej powierzchni Polski i odgrywają dużą rolę w rozwoju turystyki ze względu na istotne zasoby turystyczne – przyrodnicze i kulturowe. Podstawowe segmenty turystyki na obszarach wiejskich stanowią; turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza i turystyka specjalistyczna (aktywna). Obszary o walorach wypoczynkowych zajmują 55% powierzchni kraju. Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp. Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza, konna. Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, który charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie. Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.


Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.


Perspektywy zatrudnienia:gospodarstwa agroturystyczne, biura podróży, agencje turystyczne, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki informacji turystycznej, organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki, branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Absolwenci kierunku mogą także prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne.

Zobacz program nauczania

Program obejmuje następujące przedmioty:

– Prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce
– Organizowanie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
– Świadczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym
– Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:
Technik turystyki wiejskiej

Cykl kształcenia:
2 lata – 4 semestry

Tryb nauki:
zaoczny (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Kwalifikacje:
K.1. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
K.2. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Back to Top