Project Description

ZUS

W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w następującym układzie:

– rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń,
– ustalanie podstawy wymiaru składek,
– rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i FGŚP,
– ustalanie prawa i wysokości zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz zasad ich wypłaty,
– sankcje i ulgi stosowane przez ZUS wobec dłużników

Skontaktuj się z nami

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Oferta skierowana dla kadry pedagogicznej oraz nauczycieli

Zobacz kursy

Aktualny terminarz kursów i szkoleń

Zobacz jakie kursy ruszają w tym miesiącu.

Zobacz terminarz

Back to Top