SZKOŁY POLICEALNE ROCZNE

Bez wychodzenia z domu, w 5 minut.Zapisz się do szkoły

Szkoły policealne roczne skierowane są do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, ale nie jest wymagana matura.
Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły rocznej.

Nauka w szkole trwa 1 rok, czyli 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, czyli w soboty i w niedziele ,co dwa tygodnie.

Na prośbę słuchaczy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji

W naszych szkołach nie ma egzaminów wstępnych.
O przyjęciu do Alfa Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Cykl kształcenia podzielony jest na 2 semestry w roku: od września i od lutego.

Nabór do szkół prowadzony jest przez cały rok, także na wyższe semestry. Informacja ta jest szczególnie ważna dla osób, które rozpoczęły edukację w innej szkole, ale nie są z niej zadowolone, co zdarza się niestety bardzo często. Dlatego takie osoby zapraszamy przez cały rok, nie warto tracić czasu, pieniędzy i energii na chodzenie do nierzetelnej placówki. Zapraszamy do nas!

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Skierowanie do lekarza można otrzymać w sekretariatach Alfa Edukacji. Udostępniamy także bazę placówek wykonujących takie badania bezpłatnie.
  • podanie o przyjęcie, które można pobrać w sekretariatach Alfa Edukacji lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

Back to Top